2.02.2014 г.

Cognitive dissonance- "Beyond the shadow" Photoshoot

Cognitive dissonance
"Beyond the shadow"

This photo shoot was inspired by the idea of the duality of man.  Between the rough animal side and the mysterious tenderness. Containing these two opposites leads to the phenomenon called "cognitive dissonance".
In Jungian psychology the shadow is that part of us, which we don't consciously recognize or which we suppress. In it lies the dark part of our subconscious. Confronting it will lead to complete self-discovery and individualization.
______________________

Тази фото сесия е вдъхновена от  идеята за дуалистичността на човек, между грубото-животинско и тайнственото-нежно. Задържането на тези две противоположности води до явлението "когнитивен дисонанс".
В Юнговата психология сянката е тази част от нас, която не разпознаваме съзнателно или потискаме. В нея се таи тъмната страна на подсъзнанието ни. Сблъскването с нея ще доведе до пълно себеопознание и достигане на цялостна индивидуализация.
[Photographer: Todor Vassilev]
[Model: Liya Atanasova]

I hope you enjoyed the shoot. I will be happy to see what you think in the comment section bellow.
___________

Надявам се да Ви е харесала сесията. Ще се радвам да разбера какво мислите в секцията за коментари долу.


8 коментара: