2.03.2014 г.

CMA Concert


Next Sunday (09.03.2013) I will be performing in CMA's annual Pop and Jazz concert in Studio 5.
Adress: Bulgaria square N1 (National Palace of Culture, Entrance A3) Sofia, Bulgaria.
START: 17 o'clock
NO ENTRANCE FEE 
__________

Следващата неделя (09.03.2013) ще пея в ежегодния концерт на ЦМИ по поп и джаз пеене в клуб Студио5.
Адрес: Площад България N1 (Национален дворец на културата, Вход A3) София, България.
НАЧАЛО: 17 часа
ВХОД: Свободен

I will be happy to see familiar faces!

_________

Ще се радвам да видя познати лица!
♥ 


[Снимки от концерта през 2013 (горе) и 2012 (долу)
Photos from this concert in 2013 (top) and 2012 (bottom)]

Няма коментари:

Публикуване на коментар